Bảng giá sỉ

 

Sỉ lấy số lượng liên hệ số đt và zalo 0869999281

GC5 Trắng GC5 Cái 115.000 185000
GC5 Đen GC5D Cái 115.000 185000
GC5 Xanh GC5XA Cái 115.000 185000
GC5 Đỏ GC5DO Cái 115.000 185000
VS4 Trắng VS4 Cái 115.000 185000
VS4 Đen VS4D Cái 115.000 185000
VS4 Xanh VS4XA Cái 115.000 185000
VS4 Đỏ VS4DO Cái 115.000 185000
BMW1 Trắng BMW1 Cái 85.000 160000
BMW1 Đen BMW1D Cái 85.000 160000
PC1 Trắng PC1 Cái 85.000 160000
PC1 Đen PC1D Cái 85.000 160000
FR3 Trắng FR3 Cái 105.000 170000
FR3 Đen FR3D Cái 105.000 170000
NKD4 Trắng NKD4 Cái 115.000 195000
NKD4 Đen NKD4D Cái 115.000 195000
NKD5 Trắng NKD5 Cái 115.000 195000
NKD5 Đen NKD5D Cái 115.000 195000
NKD5 Đỏ đô NKD5DDO Cái 115.000 195000
NKD5 Xám NKD5X Cái 115.000 195000
NKD6 Trắng NKD6 Cái 115.000 195000
NKD6 Đen NKD6D Cái 115.000 195000
NKD6 Đỏ NKD6DO Cái 115.000 195000
NKD7 Trắng NKD7 Cái 185.000 265000
NKD7 Đen NKD7D Cái 185.000 265000
NKD7 Đỏ NKD7DO Cái 185.000 265000
NKD8 Trắng NKD8 Cái 185.000 265000
NKD8 Đen NKD8D Cái 185.000 265000
NKD8 Đỏ NKD8DO Cái 185.000 265000
NKBD1 NKBD1 Cái 115.000 185000
AD6 Trắng AD6 Cái 115.000 185000
AD6 Đen AD6D Cái 115.000 185000